เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบามราชกุมารี


    วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562 นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายมารุต องค์สถาพร ห้วหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมประชุมและตรวจพื้นที่เพื่อ เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทางปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 29 มกราคม 2562 เพื่อทรงเยี่ยม และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ตามพระราชดาริ ในพื้นที่โรงเรียนิตำรวจตระเวนชายแดนชุมชุนป่าหญ้าคา ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร และโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายเเดน ศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ เนวิน สคริมชอว์ ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม พัอมด้วยหน่วยงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้า ร่วมประชุม

(ลิขสิทธิ์) 2017 by โครงการชลประทานอุบลราชธานี
หมู่ 3 ถนนแจ้งสนิท บ้านหนองแก ตำบลแจระแม
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 045-841684 และ 045-841685 แฟกซ์ 045-841689
(อีเมลล์ irrprojectubon3@gmail.com)

ออกแบบและพัฒนาโดย โครงการชลประทานอุบลราชธานี
(Webmaster : Vitit khawoon ) ปรับปรุงล่าสุด 10/6/61 เวลา 11.00 น.