รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน ของเดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2563
(เลื่อนขึ้นลง ตามลำดับของวันที่ หรือ คลิกภาพเพื่อดูตัวเลขให้ชัดเจนด้วยโปรแกรมขยายภาพ)

(ลิขสิทธิ์) 2018 โครงการชลประทานอุบลราชธานี
หมู่ 3 ถนนแจ้งสนิท บ้านหนองแก ตำบลแจระแม
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 045-841684 และ 045-841685 แฟกซ์ 045-841689
(อีเมลล์ irrprojectubon3@gmail.com)

ออกแบบและพัฒนาโดย โครงการชลประทานอุบลราชธานี ปรับปรุงล่าสุด 23/10/2561 เวลา 09.30 น.