เดินหน้าเกษตรอินทรีย์อำเภอสำโรง


    วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี , นายวุฒิชย ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน, นายรัชพล เจริญจิตร หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 ร่วมลงพื้นที่ต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเเละ สหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) และคณะ เดินทางมาราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยรัฐมนตรืช่วยว่าการกระทรวง เกษตรเละสหกรณ์ ได้กล่าวเปิดงานเละลงนามประกาศเจตนารมณ์ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์อำเภอสำโรง เพื่อขับเคลือน เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกิดการร่วมกันปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนือง ปรับเปลี่ยนระบบ การผลิตที่พึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี มาเป็นการพื่งตนเอง สร้างกระบวนการในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในลักษณะประชารัฐ และเพื่อขับเคลือนเป้าหมายการผลิตเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอุบลราชธานี ให้ได้ 200,000ไร่ ในปี 2565 รวมทั้ง เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดอุบลราชธานี เป็น "ราช-ธานี แห่งเกษตรอินทรีย์" และพบปะกลุ่มเกษตรกรพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวดอุบลราชธานี ในการนี้ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงาน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

(ลิขสิทธิ์) 2017 by โครงการชลประทานอุบลราชธานี
หมู่ 3 ถนนแจ้งสนิท บ้านหนองแก ตำบลแจระแม
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 045-841684 และ 045-841685 แฟกซ์ 045-841689
(อีเมลล์ irrprojectubon3@gmail.com)

ออกแบบและพัฒนาโดย โครงการชลประทานอุบลราชธานี
(Webmaster : Vitit khawoon ) ปรับปรุงล่าสุด 10/6/61 เวลา 11.00 น.