ร่วมประชุมการลงพื้นที่การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประจิน จั่นตอง)


    วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานอุบลราชธานี และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการลงพื้นที่การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประจิน จั่นตอง) ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำหนดประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการทั้ง 4 จังหวัด ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชการ - ศรีสะเกษ - ยโสธร - อำนาจเจริญ) เพื่อมอบนโยบายและรับฟังผลการดำเนินงาน ตามประเด็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล และข้อเสนอการพัฒนาที่จังหวัดต้องการให้รองนายกรัฐมนตรีผลักดันและสนับสนุน ประชุม ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี