เข้าร่วมประกอบพิธีบรรจุ “น้ำอภิเษก” ลงใน “คนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์” และทำพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก


    เช้าวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 โครงการชลประทานอุบลราชธานี โดย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประกอบพิธีบรรจุ “น้ำอภิเษก” ลงใน “คนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์” และทำพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก เพื่อใช้ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชน และจิตอาสา ร่วมประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดสุปัฏนาราม วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ก่อนอัญเชิญน้ำอภิเษกไปยังกระทรวงมหาดไทยต่อไป