รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบามราชกุมารี


    วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 (นายสมชาย คณาประเสริฐกุล) พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี (นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์) และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ ดอกเตอร์เนวิน สคริมชอว์ หมู่ที่ 14 บ้านเจริญชัย ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา บ้านชุมชนป่าหญ้าคา ตำบลโนนค้อ อำเภอสิรินธร โดยในส่วนของกรมชลประทาน นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการช่วยเหลือแหล่งน้ำภายในโรงเรียน และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อช่วยเหลือราษฎรสำหรับน้ำอุปโภค-บริโภคและเพื่อการเกษตร

(ลิขสิทธิ์) 2017 by โครงการชลประทานอุบลราชธานี
หมู่ 3 ถนนแจ้งสนิท บ้านหนองแก ตำบลแจระแม
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 045-841684 และ 045-841685 แฟกซ์ 045-841689
(อีเมลล์ irrprojectubon3@gmail.com)

ออกแบบและพัฒนาโดย โครงการชลประทานอุบลราชธานี
(Webmaster : Vitit khawoon ) ปรับปรุงล่าสุด 10/6/61 เวลา 11.00 น.