เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ” Run For Health จัดโดยสำนักงานชลประทานที่ 7


    เช้าวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 โครงการชลประทานอุบลราชธานี นำโดย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ” Run For Health จัดโดยสำนักงานชลประทานที่ 7 ณ สวนสาธารณะห้วยม่วง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดี กรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสมชาย คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 รองผู้อำนวยการผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 7 เข้าร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ในการนี้รองอธิบดี ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-หลานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 7 ที่เรียนดีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 3,000 บาท

(ลิขสิทธิ์) 2017 by โครงการชลประทานอุบลราชธานี
หมู่ 3 ถนนแจ้งสนิท บ้านหนองแก ตำบลแจระแม
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 045-841684 และ 045-841685 แฟกซ์ 045-841689
(อีเมลล์ irrprojectubon3@gmail.com)

ออกแบบและพัฒนาโดย โครงการชลประทานอุบลราชธานี
(Webmaster : Vitit khawoon ) ปรับปรุงล่าสุด 10/6/61 เวลา 11.00 น.