Phuoo


link : PM 2.5 คุณภาพอากาศประเทศไทย

    โครงการชลประทานอุบลราชธานี ขอสนับสนุน นโยบายจังหวัดอุบลราชธานี โดยเผยแพร่ Link การเผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

    Link เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดที่นี่

Home หน้าแรก ประวัติโครงการชลประทานอุบลราชธานี ทำเนียบผู้บริหาร ที่ตั้ง "google map" ติดต่อเรา หนังสือเวียนภายในหน่วยงาน คลังความรู้โครงการชลประทานอุบลราชธานี แผนยุทธศาสตร์/คำรับรองปฏิบัติราชการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม เว็บไซต์สำนักงานชลประทานที่ 7


ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ฝ่ายช่างกล งานบริหารทั่วไป ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 8

หน่วยงานสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 7

รายงานสถานการณ์น้ำ (คลิกภาพสไลด์ดูรายละเอียด) และภารกิจอื่น ๆข่าวและภารกิจโครงการชลประทานอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการจิตอาสารวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ (กิจกรรมเปิดตัวโครงการ (Kick off) ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

รวมข่าววันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 (1) ภารกิจฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (2) ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม (3) ตรวจสอบสภาพ spillway และ สันอ่างเก็บน้ำ (4) ร่วมประชุมแนะนำโครงการงานพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยแสง (5) ช่วยเหลือราษฎรบ้านท่าเมือง ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุล (PODUL) (6) เข้าร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรอง (7) เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำโดยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

รายละเอียด

รวมข่าววันพฤหัสบดีที่ 29 ถึงวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 (1) ความเสียหายจากพายุโซนร้อนโพดุล (PODUL) (2) ติดตามสถานการณ์น้ำลำโดมใหญ่ (3) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลำห้วยแจระแม (4) หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 – 8 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (5) ร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ (6) เข้าร่วมประชุมเตรียมรับพายุระดับ 3 (โซนร้อน) “โพดุล” (7) เฝ้าระวังระดับน้ำ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี

รายละเอียด

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 (1) ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและทำประชาคม (2) ร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ (3) เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดอุบลราชธาน (4) ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูล

รายละเอียด

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ( 1) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.ก.พ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2562 (2) ร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรวมทั้งวางแผนบริหารจัดการน้ำแม่น้ำมูล (3) ร่วมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายปรีชา หล้าวิเศษ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ต้อนรับ นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 10 ลงพื้นที่ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank)

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 7 กรมชลประทาน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี) ตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ และ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน ตำบลแก่งเค็ง อำเภอกุดข้าวปุ้น

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 นายรัชพล จิตรเจริญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีเปิดและจัดนิทรรศการในงาน “รณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่” โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายปรีชา หล้าวิเศษ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือ ตอนล่าง ช่วงบ่าย ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยจันลา ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน และในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ลงพื้นที่ ณ อ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อวางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

รายละเอียด

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานที่ 7 จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน หลักสูตร "ในรัวโรงเรียน 3 ชั่วโมง" ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนอัมพวันวิทยา และโรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 นายวุฒิชัย ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน พร้อมด้วย นายปรีชา หล้าวิเศษ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ร่วมเป็นวิทยากรประชุมชี้แจงราษฎรและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบอน ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านน้ำยืน ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 นายกิตติพงษ์ กาญจนารักษ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

รายละเอียด

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 นายปรีชา หล้าวิเศษ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 7 จัดนิทรรศการ วันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 117 ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. โครงการชลประทานอุบลราชธานี นำโดย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน

รายละเอียด

เช้าวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 โครงการชลประทานอุบลราชธานี โดย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประกอบพิธีบรรจุ “น้ำอภิเษก” ลงใน “คนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์”

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ร่วมประชุมการลงพื้นที่การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานอุบลราชธานี พบปะเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ "เกษตรอินทรีย์วิถีสำโรง"

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. โครงการชลประทานอุบลราชธานี โดย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี และหัวหน้าฝ่ายฯ ลงพื้นที่ร่วมจัดงานวันเก็บเกี่ยวและเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายวุฒิชัย ศรีทอง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงพื้นที่ติดตามและถอดบทสรุป

รายละเอียด

วันนศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอดิศักดิ์ สังข์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

รายละเอียด

เช้าวันพุธที่ 14 มีนาคม 2562 โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียด

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทานนอกสถานที่ 1 วัน

รายละเอียด

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม​เตรียมความพร้อมคณะรัฐมนตรี​ลงพื้นที่ตรวจราชการ​

รายละเอียด

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 โครงการชลประทานอุบลราชธานี และสำนักงานชลประทานที่ 7 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ” Run For Health

รายละเอียด

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการสํานักชลประทานที่ 7 และ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี ลงพื่นที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการสํานักชลประทานที่ 7 และ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี ลงพื่นที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด

วันที่ 23 มกราคม 2562 ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ เปิดงานเดินหน้าเกษตรอินทรีย์

รายละเอียดMultimedia - มัลติมีเดีย ข่าว

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าช่วยเหลือฟื้นฟู ดูแล ผู้ประสบภัย หลังน้ำลดdate : 23 กันยายน 2562

กรมชลประทานร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานีdate : 20 กันยายน 2562

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานีdate : 19 กันยายน 2562

อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่แก้วิกฤตน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีdate : 14 กันยายน 2562

กรมชลประทานติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่ม เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงdate : 12 กันยายน 2562

กิจกรรมเสวนายามเช้า และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะdate : 11 กันยายน 2562

นายยกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีdate : 9 กันยายน 2562

บ้านดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบdate : 7 กันยายน 2562

อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ date : 7 กันยายน 2562

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กษ. ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมีdate : 6 กันยายน 2562

ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์น้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานีdate : 6 กันยายน 2562

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม อำเภอวารินชำราบdate : 5 กันยายน 2562

ชี้แจง ข่าวลือ เขื่อนแตกdate : 4 กันยายน 2562

แม่น้ำสองสี date : 1 กันยายน 2562

เขื่อนปากมูล (3) date : 1 กันยายน 2562

เขื่อนปากมูล (2) date : 1 กันยายน 2562

เขื่อนปากมูล (1) date : 1 กันยายน 2562

แก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร (2)date : 1 กันยายน 2562

แก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร (1)date : 1 กันยายน 2562

เขื่อนลำโดมใหญ่ date : 1 กันยายน 2562

สถานการณ์น้ำสะพานข้ามลำเซบก ถนน อุบล-ตระการฯdate : 31 สิงหาคม 2562

เขื่อนลำเซบกdate : 31 สิงหาคม 2562

อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ (4)date : 31 สิงหาคม 2562

อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ (3)date : 31 สิงหาคม 2562

อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ (2)date : 31 สิงหาคม 2562

อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ (1)date : 31 สิงหาคม 2562

อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล (4)date : 31 สิงหาคม 2562

อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล (3)date : 31 สิงหาคม 2562

อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล (2)date : 31 สิงหาคม 2562

อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล (1)date : 31 สิงหาคม 2562

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ พายุโซนร้อน โพดุลdate : 30 สิงหาคม 2562

เข้าร่วมเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูปdate : 22 สิงหาคม 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีdate : 16 สิงหาคม 2562

ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่date : 15 สิงหาคม 2562

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานdate : 8 สิงหาคม 2562

ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติdate : 2 สิงหาคม 2562

ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินdate : 24 กรกฎาคม 2562

วันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 117 ปี ชลประทานงานเพื่อแผ่นดินไทยdate : 13 มิถุนายน 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา รวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำdate : 31 พฤษภาคม 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า Morning Talkdate : 30 พฤษภาคม 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจdate : 22 พฤษภาคม 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจdate : 8 พฤษภาคม 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติdate : 2 พฤษภาคม 2562

VTRแนะนำโครงการชลประทานอุบลราชธานีdate : 1 พฤษภาคม 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานdate : 28 เมษายน 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพร โครงการชลประทานอุบลราชธานีdate : 26 เมษายน 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมเปิดงานkick off ถนนพาราดินซีเมนต์ ตำบลยางขี้นก อำเภอเขื่องในdate : 17 เมษายน 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์date : 11 เมษายน 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมประชุมโครงการกระเพราะหมูทองคำ ปากกุดหวาย วารินชำราบdate : 10 เมษายน 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี พบปะเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ "เกษตรอินทรีย์วิถีสำโรง"date : 29 มีนาคม 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานวันเก็บเกี่ยวและเปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์date : 18 มีนาคม 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานีร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานdate : 14 มีนาคม 2562

นายอิสรา เทียนศรี พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ เดือนศิริรัตน์ ร่วมพูดคุยผ่านรายการวิทยุ รวมมิตรคิดทำdate : 7 มีนาคม 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี2562date : 15 กุมภาพันธ์ 2562

องคมนตรี ลงพื้นที่ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยบอนdate : 14 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ประเมินข้าวโพดหลังนา ตำบลหนองบัวฮีdate : 12 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอน้ำขุ่นdate : 7 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานี เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีdate : 29 มกราคม 2562

โครงการชลประทานอุบลราชธานีเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์date : 23 มกราคม 2562

MV กรมชลประทาน 61 (edit3) โดย ยืนยง โอภากุล (แอ๊ดคาราบาว) ขับร้องdate : 8 มิถุนายน 2561

MV กรมชลประทาน 61 โดย อธิบดีกรมชลประทาน และคุณยืนยง โอภากุล ร่วมขับร้องdate : 8 มิถุนายน 2561

เพลงค่านิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน date : year : 2561

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกรมชลประทาน และการจัดการความรู้date : year : 2561

"กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าช่วยเหลือฟื้นฟู ดูแล ผู้ประสบภัย หลังน้ำลด"

date : 23 กันยายน 2562

"กรมชลประทานร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี"

date : 20 กันยายน 2562

"นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี"

date : 19 กันยายน 2562

"อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่แก้วิกฤตน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี"

date : 14 กันยายน 2562

"กรมชลประทานติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่ม เพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง"

date : 12 กันยายน 2562

"กิจกรรมเสวนายามเช้า และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ"

date : 11 กันยายน 2562

"นายยกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านกอก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี"

date : 9 กันยายน 2562

"บ้านดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ"

date : 7 กันยายน 2562

"อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่"

date : 7 กันยายน 2562

"รมช.กษ. ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม"

date : 6 กันยายน 2562

"ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์น้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี"

date : 6 กันยายน 2562

"ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม อ.วาริน"

date : 5 กันยายน 2562

"ชี้แจง ข่าวลือ เขื่อนแตก"

date : 4 กันยายน 2562

"แม่น้ำสองสี"

date : 1 กันยายน 2562

"เขื่อนปากมูล (3)"

date : 1 กันยายน 2562

"เขื่อนปากมูล (2)"

date : 1 กันยายน 2562

"เขื่อนปากมูล (1)"

date : 1 กันยายน 2562

"แก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร (2)"

date : 1 กันยายน 2562

"แก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร (1)"

date : 1 กันยายน 2562

"เขื่อนลำโดมใหญ่"

date : 1 กันยายน 2562

"สถานการณ์น้ำสะพานข้ามลำเซบก ถนน อุบล-ตระการฯ"

date : 31 สิงหาคม 2562

"เขื่อนลำเซบก"

date : 31 สิงหาคม 2562

"อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ (4)"

date : 31 สิงหาคม 2562

"อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ (3)"

date : 31 สิงหาคม 2562

"อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ (2)"

date : 31 สิงหาคม 2562

"อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ (1)"

date : 31 สิงหาคม 2562

"อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล (4)"

date : 31 สิงหาคม 2562

"อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล (3)"

date : 31 สิงหาคม 2562

"อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล (2)"

date : 31 สิงหาคม 2562

"อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ อ.ตระการพืชผล"

date : 31 สิงหาคม 2562

"ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ พายุโซนร้อน โพดุล"

date : 30 สิงหาคม 2562

"ร่วมเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป"

date : 22 สิงหาคม 2562

"สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี"

date : 16 สิงหาคม 2562

"ร่วมงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่"

date : 15 สิงหาคม 2562

"ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์"

date : 8 สิงหาคม 2562

"ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ"

date : 2 สิงหาคม 2562

"ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน"

date : 24 กรกฎาคม 2562

"ครบรอบ 117 ปี วันสถาปนากรมชลประทาน"

date : 13 มิถุนายน 2562

"จิตอาสา รวมใจกลุ่มผู้ใช้น้ำ"

date : 31 พฤษภาคม 2562

"กิจกรรมเสวนายามเช้า Morning Talk"

date : 30 พฤษภาคม 2562

"เข้าร่วมประชุม เวทีอุบลฮักแพง สานแรง รวมใจ"

date : 22 พฤษภาคม 2562

"ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา เราทำความดีด้วยหัวใจ"

date : 8 พฤษภาคม 2562

"ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ"

date : 2 พฤษภาคม 2562

"VTRแนะนำโครงการชลประทานอุบลราชธานี"

date : 1 พฤษภาคม 2562

"เข้าร่วมพิธีปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทาน"

date : 28 เมษายน 2562

"สืบสานประเพณีสงกานต์ รดน้ำดำหัว ขอพร"

date : 25 เมษายน 2562

"ร่วมเปิดงานkick off ถนนพาราดินซีเมนต์ "

date : 17 เมษายน 2562

"เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์"

date : 11 เมษายน 2562

"โครงการกระเพราะหมูทองคำ"

date : 10 เมษายน 2562

"เกษตรอินทรีย์วิถีสำโรง"

date : 29 มีนาคม 2562

วันเก็บเกี่ยวข้าวโพด

date : 18 มีนาคม 2562

ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

date : 14 มีนาคม 2562

พูดคุยผ่านรายการวิทยุ รวมมิตรคิดทำ

date : 7 มีนาคม 2562

งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562

date : 15 กุมภาพันธ์ 2562

องคมนตรี ลงพื้นที่ อ่างเก็บน้ำห้วยบอน

date : 14 กุมภาพันธ์ 2562

ประเมินข้าวโพดหลังนา ตำบลหนองบัวฮี

date : 12 กุมภาพันธ์ 2562

ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอน้ำขุ่น

date : 12 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

date : 29 มกราคม 2562

เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์

date : 23 มกราคม 2562

MV กรมชลประทาน 61 (edit3) ยืนยง โอภากุล ขับร้อง

date : 8 มิถุนายน 2561

MV 61 อธิบดีกรมชลประทาน และยืนยง โอภากุล ร่วมขับร้อง

date : 11 พฤษภาคม 2561

เพลงค่านิยมและวัฒนธรรม กรมชลประทาน

year : พ.ศ. 2561

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของกรมชลประทาน และการจัดการความรู้

year : พ.ศ. 2561เว็บไซต์จังหวัดอุบลราชธานี และเว็บไซต์ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


เชื่อมโยงลิ้งค์ที่เกี่ยวข้องของกรมชลประทาน

ลิ้งค์เผยแพร่สถานการณ์น้ำ ของกรมชลประทาน

รวมลิ้งค์ เอกสารเผยแพร่ /เว็บไซต์ ของกรมชลประทาน


เชื่อมโยงระบบสารสนเทศและการให้บริการ ของกรมชลประทาน

(ลิขสิทธิ์) 2018 โครงการชลประทานอุบลราชธานี
หมู่ 3 ถนนแจ้งสนิท บ้านหนองแก ตำบลแจระแม
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 045-841684 และ 045-841685 แฟกซ์ 045-841689
(อีเมลล์ irrprojectubon3@gmail.com)


ออกแบบและพัฒนาโดย webmaster ubon.rid7/Year@2019